מדיניות סביבה בטוחה

 

מדיניות סביבה בטוחה של Kosher Sex

התוכן באתר מפוקח ועובר בדיקה על מנת להבטיח לגולשים תוכן איכותי שמכבד את נושא המיניות, לצד שמירה על יסודות המיניות הכוללים ביטויים של תשוקה, ריגוש ויצרים כפי שהם אמורים לבוא לידי ביטוי בחיים עצמם.

האתר מציג מידע והשקפות עולם באמצעות כותבים שונים בחלקם הגולשים עצמם.

אין לראות בתכנים המובאים באתר משום הבעת עמדה של מנהלי האתר, אלא מגוון תפיסות עולם, חלקן מתקבלות על הדעת, חלקן שנויות במחלוקת וחלקן חדשניות. בכל מקרה מומלץ לגשת לכל תוכן בראש פתוח וסקרן, לכבד העדפותיו של האחר ולאפשר לכל אחד להביע את עצמו בדרכו שלו.

באתר מופיעים תכנים מפוקחים בעלי אופי מיני, רמיזות לאקטים מינים ומושגים אחרים מיניים באופיים.

האתר מכבד את כל הנטיות וההטיות המיניות ומאפשר לכל אחד להביע דעתו בכל נושא ובלבד שהתוכן:

  • אינו כולל תמונות פורנוגרפיות הכוללות תמונות אברי מין חשופים.
  • אינו כולל פגיעה או ניצול או הצגת תוכן של מי שאין בידו זכות בחירה חופשית ומלאה, מי שאינו חופשי בדעתו, ומי שאינו בעל יכולת ביטוי או ששיקול דעתו אינו מגובש, כגון: ילדים, בעלי חיים, בגירים המצויים בעמדת חולשה וכדומה.

האתר רואה חשיבות עליונה בשמירה על כל המשתמשים מוגנים ובטוחים. בכל מקרה שקיים חשש לניצול או הטרדה או לפגיעה במשתמש, האתר יקיים את דרישות החוק ויפעל על פי הנחיות גורמי האכיפה בשעת צורך.

האתר דורש מכל משתמש לשמור על עקרון כבוד האדם וחירותו ולכבד את יתר החברים באתר.

העושה שימוש באתר, עושה זאת באחריותו בלבד והוא מוותר מראש על כל תלונה או טענה כנגד מנהלי האתר.

בכל מקרה שיש חשש לפגיעה בך או באחר או שנחשפת לתוכן פוגעני המנוגד למדיניות האתר - יש לפנות מיידית למנהלי האתר לשם קבלת עזרה:

help@koshersex.co.il

משתמש/ת שיפר/שתפר את הוראות השימוש באתר ולא יכבד/תכבד את כלליו או את המשתמשים בו, עלול להיות מורחק לאלתר מהאתר, וזאת מבלי לפגוע בזכויות מנהלי האתר לנקוט בפעולות נוספות כנגד אותו/ה משתמש/ת.